FANDOM


DETTA FUNKAR TYP INTE PÅ PC!!!!


Den här sidan visar fusk till The Sims 3

För att aktivera ett fusk, öppna fuskrutan genom att hålla in Ctrl + Shift + C. Skriv in fusket du vill använda i rutan och tryck på enter. Olika fuskkoder har olika effekter.

Fusk som det står On/Off efter aktiveras med On och stängs av med Off. Fusk som det står True/False efter aktiveras med True och stängs av med False. Fusk med [ ] ska skrivas med det som står innanför [ ] men utan själva [ ].

Nedan finns en lista på några av de vanligaste fusken.

Blandade fusk Redigera

 • help - visar en lista med några fuskkoder
 • help [FUSKETS KOD] – Sätter på/Stänger av fullskärmsläget (OBS: Funkar bara för vissa.

Berättelsefusk Redigera

 • hideHeadlineEffects on/off – Döljer/Visar simdiamanten, prat-/tankebubblor och färdighetsmätare
 • fadeObjects on/off – Tonar ut objekt när man närmar sig med kameran.
 • moviemakercheatsenabled [true eller false] - Tryck på din sim samtidigt som du har shift intryckt för att göra animeringar och poser

Byggfusk Redigera

 • constrainFloorElevation true/false – Låter dig ändra terrängen även om det finns simmar/objekt där
 • moveObjects on/off – Låter dig flytta/radera objekt som annars inte skulle gå (t.ex. simmar) och även att sätta dem på platser där det annars inte skulle gå.
 • placeFriezes on/off – Låter dig placera grund på golvplattor.
 • RestrictBuildBuyInBuildings true/false – Låter dig bygga om i lobbyerna i lägenheterna
 • DisableSnappingToSlotsOnAlt on/off - Objekt klossas inte ihop när du håller in Alt + en annan tangent. (denna står tyvärr inte med då någon har redigerat texten och skrivit in ett annat ord istället för tangenten.)

Pengarfusk Redigera

 • ResetSim [Förnamn Efternamn] – Återställer simmen i ett säkert läge på hemtomten (Skrivs utan [ ])
 • kaching – Ger hushållet 1 000 §
 • motherlode – Ger hushållet 50 000 §
 • UnlockOutfits on/off – Låser upp karriärs-/NPCkläder i Skapa En Sim (måste anges i ändra stad-läget)
 • freeRealEstate – Ignorerar kostnaden när simmarna köper hus
 • FamilyFunds [hushållets namn] [summa]- Ger hushållet så mycket pengar man vill att de ska ha OBS! Max [tel:99 999 <a href="tel:<a href="tel:999 99 999">999 99 999</a>">999 99 999</a> 999] §.


Det är inte säkert att alla fusk fungerar

Avancerade fusk Redigera

 • testingCheatsEnabled True/False - Det kraftigaste fusket i hela spelet. Gör till exempel att man kan välja sin karriär, framkalla besökare, ändra egenskaper på simmar m.m (se mer info längre ner)
 • Obs: Fusken nedan kräver att du har skrivit in testingCheatsEnabled True för att kunna aktiveras.
 • ageuptonpc – Får småbarnet som växer upp att bli en NPC (Non-Playable Character)
 • familyFunds [Hushållets namn] [Summa] – Bestämmer hur mycket pengar en familj ska ha (t.ex. familyFunds Spökh 10000 gör att familjen Spökh får totalt 10000 § även om de hade 50000§ från början). Obs: Om familjens namn innehåller ett mellanrum måste citattecken användas, ex. familyFunds "Von Rosen" 30000
 • discotags on/off – Får kartmarkeringarna att blinka i olika färger
 • playsounds on/off – Sätter på/Stänger av spelets ljudfunktioner
 • recordvideo small/medium/large low/moderate/high/max – Börjar filma i en viss storlek och kvalitét
 • speed [0-8] – Ändrar spelhastigheten från 0 (normal hastighet) till 8 (långsammast möjliga)
 • buydebug on/off – Låser upp en köpkategori med dolda föremål som t.ex. trädgårdstomtar, ädelstenar, landmärken m.m.man måste trycka på ett frågetecken i hörnet innan.

OBS! Dessa fusk funkar ej på PC.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki